Benzene-d6, 100% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS

Nr CAS: 1076-43-3
Nr katalogowy: 42267
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42267 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-D-6-

Masa cząsteczkowa: 84.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H315-H319-H340-H350-H372-H304

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar