Barium titanium oxide, polymeric precursor, (Oxide 䊚 35 wt%)

Nr CAS: 12047-27-7
Nr katalogowy: 39755
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39755 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H302-H332

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280a-P303+P361+P353-P304+P340-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar