Barium isopropoxide

Nr CAS: 24363-37-9
Nr katalogowy: 14523
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14523 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-1–4-BaO-2-

Masa cząsteczkowa: 255.52

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H252-H302-H332-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar