Barium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)

Nr CAS: 10361-37-2
Nr katalogowy: 13686
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13686 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: BaCl-2-

Masa cząsteczkowa: 208.25

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H332

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P301+P310a-P304+P340-P312a-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar