Barium acetate, 99%

Nr CAS: 543-80-6
Nr katalogowy: A10316
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A10316 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Ba(OOCCH-3-)-2-

Masa cząsteczkowa: 255.43

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H332

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P264-P270-P304+P340-P301+P312a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar