Apramycin sulfate, 96%

Nr CAS: 65710-07-8
Nr katalogowy: J63874
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J63874 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2–1-H-4–1-N-5-O-1–1-•H-2-SO-4-

Masa cząsteczkowa: 637.65

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P280-P305+P351+P338-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar