Antimony(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Nr CAS: 7790-44-5
Nr katalogowy: 42831
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42831 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SbI-3-

Masa cząsteczkowa: 502.46

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H332-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P264-P270-P304+P340-P301+P312a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar