Antimony(III) chloride, ACS, 99.0% min

Nr CAS: 10025-91-9
Nr katalogowy: 36281
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36281 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SbCl-3-

Masa cząsteczkowa: 228.11

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar