Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99%

Nr CAS: 7783-85-9
Nr katalogowy: A12473
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A12473 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-8-FeN-2-O-8-S-2-•6H-2-O

Masa cząsteczkowa: 392.13 (284.04anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar