Ammonium iron(II) sulfate, dry, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N

Nr CAS: 7783-85-9
Nr katalogowy: 88584
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 88584 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-8-FeN-2-O-8-S-2-

Masa cząsteczkowa: 284.04

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar