Ammonium hydroxide, ACS, 28.0-30.0% NH3

Nr CAS: 1336-21-6
Nr katalogowy: 33285
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 33285 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: NH-4-OH

Masa cząsteczkowa: 35.05

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H318-H400

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P273-P280-P305+P351+P338-P309-P310

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar