Ammonium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Nr CAS: 1336-21-6
Nr katalogowy: 35614
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 35614 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-5-NO

Masa cząsteczkowa: 35.05

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H318-H401

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P310a-P321-P332+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar