Ammonium hydrogen phosphate, ACS, 98.0% min

Nr CAS: 7783-28-0
Nr katalogowy: 11597
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11597 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: (NH-4-)-2-HPO-4-

Masa cząsteczkowa: 132.06

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar