Ammonium hydrogen carbonate, 99.0%

Nr CAS: 1066-33-7
Nr katalogowy: 14249
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14249 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-5-NO-3-

Masa cząsteczkowa: 79.06

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264-P270-P301+P312a-P330-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar