Ammonium dihydrogen phosphate, Puratronicĺ¨, 99.995% (metals basis)

Nr CAS: 7722-76-1
Nr katalogowy: 10633
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10633 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-6-NO-4-P

Masa cząsteczkowa: 115.03

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar