Ammonium chloride, 98+%

Nr CAS: 12125-02-9
Nr katalogowy: A15000
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A15000 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-4-ClN

Masa cząsteczkowa: 53.49

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P301+P312a-P337+P313-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar