Ammonium bromide, ACS, 99.0% min

Nr CAS: 12124-97-9
Nr katalogowy: 14257
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14257 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: NH-4-Br

Masa cząsteczkowa: 97.97

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar