Ammonium acetate, 97%

Nr CAS: 631-61-8
Nr katalogowy: A16343
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16343 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2-H-7-NO-2-

Masa cząsteczkowa: 77.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar