Aluminum magnesium isopropoxide, 99.95+% (metals basis)

Nr CAS: 69207-83-6
Nr katalogowy: 39320
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39320 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Mg[Al(OCH(CH-3-)-2-)-4-]-2-

Masa cząsteczkowa: 550.53

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H228-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar