Aluminum chloride hexahydrate, Reagent Grade

Nr CAS: 7784-13-6
Nr katalogowy: 12297
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 12297 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: AlCl-3-•6H-2-O

Masa cząsteczkowa: 241.43 (133.34anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar