Aluminum 2,4-pentanedionate, 99.995+% (metals basis)

Nr CAS: 13963-57-0
Nr katalogowy: 44538
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44538 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–5-H-2–1-AlO-6-

Masa cząsteczkowa: 324.31

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P301+P310a-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar