(-)-alpha-Pinene, 98%, cont. variable amounts of enantiomer

Nr CAS: 7785-26-4
Nr katalogowy: L04759
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L04759 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–0-H-1–6-

Masa cząsteczkowa: 136.24

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H302-H312-H332-H315-H319-H317-H304-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar