Acetone, Semiconductor Grade, 99.5%

Nr CAS: 67-64-1
Nr katalogowy: 19392
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 19392 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-3-H-6-O

Masa cząsteczkowa: 58.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H319-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar