Acetone, ACS, 99.5+%

Nr CAS: 67-64-1
Nr katalogowy: 30698
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 30698 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-3-H-6-O

Masa cząsteczkowa: 58.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H319-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar