Acetic acid, glacial, ACS, 99.7+%

Nr CAS: 64-19-7
Nr katalogowy: 36289
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36289 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-CO-2-H

Masa cząsteczkowa: 60.05

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar