Acetaldoxime, 99%, mixture of syn and anti 25GR

Nr CAS: 107-29-9
Nr katalogowy: 102230250
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 102230250

Opis

Wielkość opakowania: 25GR

Wzór sumaryczny: C2 H5 N O

Masa cząsteczkowa: 59.06

Zwroty wskazujące zagrożenie: H312 H302 H332 H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P304+P340 P302+P352 P210

Synonimy: AAO; Acetaldehyde oxime

Brand

ACROS