(-)-8-Phenylmenthol, 97% 250MG

Nr CAS: 65253-04-5
Nr katalogowy: 387952500
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 387952500

Opis

Wielkość opakowania: 250MG

Wzór sumaryczny: C16 H24 O

Masa cząsteczkowa: 232.37

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315 H335 H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

Brand

ACROS