(+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine, 99% 25GR

Nr CAS: 54-42-2
Nr katalogowy: 122350250
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 122350250

Opis

Wielkość opakowania: 25GR

Wzór sumaryczny: C9 H11 I N2 O5

Masa cząsteczkowa: 354.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315 H341 H319 H335 H361d

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P281 P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy: Idoxuridine; 5-IDU; 2′-Deoxy-5-iodouridine

Brand

ACROS