(+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine, 99+% 2.5GR

Nr CAS: 50-91-9
Nr katalogowy: 227600025
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 227600025

Opis

Wielkość opakowania: 2.5GR

Wzór sumaryczny: C9 H11 F N2 O5

Masa cząsteczkowa: 246.19

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301 H315 H319 H341

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P310 P281 P202 P302+P352 P201 P305+P351+P338

Synonimy: 2′-Deoxy-5-fluorouridine; Floxuridine; FUDR

Brand

ACROS