5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone, 97% 5GR

Nr CAS: 53786-28-0
Nr katalogowy: 100260050
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 100260050

Opis

Wielkość opakowania: 5GR

Wzór sumaryczny: C12 H14 Cl N3 O

Masa cząsteczkowa: 251.72

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315 H302 H319 H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P301+P312 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

Brand

ACROS