4′,7-Dihydroxyisoflavone, 97%

Nr CAS: 486-66-8
Nr katalogowy: B22877
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: B22877 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–5-H-1–0-O-4-

Masa cząsteczkowa: 254.24

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar