(-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine, 98+%

Nr CAS: 22818-40-2
Nr katalogowy: L07190
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L07190 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-9-NO-3-

Masa cząsteczkowa: 167.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar