4-Dimethylaminocinnamaldehyde, 98+%, Affymetrix/USB

Nr CAS: 6203-18-5
Nr katalogowy: J14872
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J14872 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-9-H-1–1-N:C-2-H-2-O

Masa cząsteczkowa: 175.23

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar