4-Aminopyridine, 98%

Nr CAS: 504-24-5
Nr katalogowy: A12405
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A12405 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-5-H-6-N-2-

Masa cząsteczkowa: 94.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H311-H315-H319-H335-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P273-P280h-P270-P301+P310-P305+P351+P338-P302+P352

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar