{4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol, 97% 250MG

Nr CAS: 906353-02-4
Nr katalogowy: CC62709CB
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC62709CB

Opis

Wielkość opakowania: 250MG

Wzór sumaryczny: C12 H12 N2 O2

Masa cząsteczkowa: 216.24

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319 H335 H302 H312 H332 H315

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P302+P352 P261 P301+P312 P304+P340 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Maybridge