{4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methanol, 97% 1GR

Nr CAS: 613239-75-1
Nr katalogowy: CC53009DA
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC53009DA

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C13 H10 F3 N O

Masa cząsteczkowa: 253.22

Zwroty wskazujące zagrożenie: H312 H315 H302 H319 H332 H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P302+P352 P261 P301+P312 P304+P340 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Maybridge