4-(4-Isopropylphenyl)butyric acid, 97%

Nr CAS: 7501-37-3
Nr katalogowy: H66794
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H66794 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–3-H-1–8-O-2-

Masa cząsteczkowa: 206.28

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar