{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97% 1GR

Nr CAS: 426831-08-5
Nr katalogowy: CC59509DA
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC59509DA

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C12 H19 N O2

Masa cząsteczkowa: 209.29

Zwroty wskazujące zagrożenie: H318 H314 H302

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P280 P305+P351+P338 P310 P301+P312

Synonimy:

 

Brand

Maybridge