3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%

Nr CAS: 85068-32-2
Nr katalogowy: A19576
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A19576 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–0-H-5-F-6-N

Masa cząsteczkowa: 253.15

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H312-H331

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280h-P304+P340-P311a-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar