3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, 98%

Nr CAS: 54827-17-7
Nr katalogowy: A13868
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A13868 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–6-H-2–0-N-2-

Masa cząsteczkowa: 240.35

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar