3-Methyl-1-butanol, ACS, 98.5+%

Nr CAS: 123-51-3
Nr katalogowy: 36716
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36716 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: (CH-3-)-2-CHCH-2-CH-2-OH

Masa cząsteczkowa: 88.15

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H332-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280a-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar