3-Fluoro-5-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 98%

Nr CAS: 874219-40-6
Nr katalogowy: H52454
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H52454 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–1-H-1–3-BFNO-4-

Masa cząsteczkowa: 253.04

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar