[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF, AcroSeal® 50ML

Nr CAS: 480424-82-6
Nr katalogowy: 431700500
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 431700500

Opis

Wielkość opakowania: 50ML

Wzór sumaryczny: C12 H16 Br Mg N

Masa cząsteczkowa: 278.47

Zwroty wskazujące zagrożenie: H335 H314 H225 EUH019 EUH014 H351 H302 H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 P303+P361+P353 P280 P301+P330+P331 P305+P351+P338 P310

Synonimy:

Brand

ACROS