(+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline] 1GR

Nr CAS: 150529-93-4
Nr katalogowy: 428050010
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 428050010

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C21 H22 N2 O2

Masa cząsteczkowa: 334.42

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319 H315 H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P332+P313 P337+P313 P261 P302+P352 P305+P351+P338

Synonimy:

Brand

ACROS