2-Methoxyethanol, 99%

Nr CAS: 109-86-4
Nr katalogowy: A17459
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A17459 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-3-H-8-O-2-

Masa cząsteczkowa: 76.1

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H302-H312-H332-H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P201-P261-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar