(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 98%, > 95% ee 1GR

Nr CAS: 79200-56-9
Nr katalogowy: 297040010
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 297040010

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C6 H7 N O

Masa cząsteczkowa: 109.13

Zwroty wskazujące zagrożenie: H318 H317 H302

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P305+P351+P338 P310 P280 P302+P352

Synonimy:

Brand

ACROS