2-Acetamidofluorene, 95% 25GR

Nr CAS: 53-96-3
Nr katalogowy: 102300250
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 102300250

Opis

Wielkość opakowania: 25GR

Wzór sumaryczny: C15 H13 N O

Masa cząsteczkowa: 223.27

Zwroty wskazujące zagrożenie: H350 H302

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201 P308+P313 P301+P312

Synonimy: N-(2-Fluorenyl)acetamide

Brand

ACROS