(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, 90% 10GR

Nr CAS: 118799-24-9
Nr katalogowy: SP01447EA
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: SP01447EA

Opis

Wielkość opakowania: 10GR

Wzór sumaryczny: C7 H12 N2

Masa cząsteczkowa: 124.19

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314 H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P280 P305+P351+P338 P310

Synonimy:

 

Brand

Maybridge