(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine, 97% 250MG

Nr CAS: 423768-52-9
Nr katalogowy: CC12613CB
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC12613CB

Opis

Wielkość opakowania: 250MG

Wzór sumaryczny: C6 H11 N3

Masa cząsteczkowa: 125.17

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314 H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P280 P305+P351+P338 P310

Synonimy:

 

Brand

Maybridge