(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, 97% 250MG

Nr CAS: 153912-60-8
Nr katalogowy: CC12609CB
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC12609CB

Opis

Wielkość opakowania: 250MG

Wzór sumaryczny: C6 H10 N2 O

Masa cząsteczkowa: 126.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H335 H315 H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Maybridge